top of page

Корисна інформація

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 ТОВ УК «КОРАБЕЛЬНИЙ»,- Суспільство, створене відповідно до чинного законодавства України, в тому числі Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про товариства зобмеженою і додатковою відповідальністю », і здійснює свою діяльність відповідно до
названими та іншими нормативними актами України, актами локального регулювання і цим Статутом.

1.4. ТОВ УК "Корабельний" внесено до єдиного державного реєстру.
1.5. ТОВ УК "Корабельний" є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має право від свого імені укладати цивільно-правові та інші угоди,

набувати майнові та особисті немайнові прав. Вступати в зобов'язання, виступати в суді, суді і третейському суді від свого імені.

Суспільство наділені власними основними і оборотними засобами, має самостійний баланс, розрахункові, валютні та інші рахунки в банках. Печатки, штампи та бланки зі своїм найменуванням, може мати право на власний знак на товари та послуги.
1.6. ТОВ УК "Корабельний" має право засновувати дочірні підприємства, інші підприємства та організації з правами юридичної особи, створювати філії, відділення, представництва та інші структурні підрозділи без прав юридичної особи, брати участь в реорганізації діючих юридичних осіб 
Відповідно до чинного законодавства. 

2. Мета І ПРЕДМЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
2.1. ТОВ УК "Корабельний" здійснює виробничу, комерційну та науково-дослідницьку діяльність з метою задоволення суспільних потреб у продукції, роботах і послугах, отримання прибутку і реалізації на основі отриманого прибутку соціальних і економічних інтересів учасників та членів трудового колективу Товариства.
2.2.Предметом діяльності Товариства є:
* Управління майном - здійснення за договором з власником або балансовою -держатель майна управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд та забезпечення його належної експлуатації відповідно до закону та умов договору.
* Надання житлово-комунальних послуг (в тому числі по окремих цивільно-правовим угодами з споживачами цих послуг), спрямованих на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до вимог нормативів, стандартів, порядків і правил у відповідності до чинного законодавством України.
* Задоволення потреби фізичних та юридичних осіб в забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачання, опаленням, вивозом побутових відходів.
* Збирання та знищення інших відходів, збирання та видалення побутових відходів та відходів підприємств, видалення відходів будівництва та знесення будівель, управління місцями збору відходів на звалища, смітники, затоплення, захоронення або закопування в землю, обробки і знищення товарів, що вийшли з ладу для знешкодження. Забезпечення експлуатації та / або ремонту жилих та нежилих приміщень, будівель і споруд, комплексах будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території.
Забезпечення експлуатації інженерно-технічного обладнання (внутрішньобудинкових мереж в т.ч. ліфтового господарства) будинків.
* Зміст місць загального користування будинків і прилеглої до них (прибудинкової і території, наданої юридичним і фізичним особам на утримання, в межах нори технічної експлуатації житлового фонду, нормативних витрат з утримання будинків і  прибудинкових територій (квартирної плати) тощо з урахуванням рентабельності.
Забезпечення для споживачів комунальних послуг економії матеріальної і паливно енергетичних ресурсів, води, раціонального використання фінансових ресурсів.
* Поліпшення житлово-побутових умов громадян (споживачів комунальних послуг) в межах визначених нормативно-правовими актами, надання додаткових послуг населенню, в тому числі по окремих цивільно-правовими договорами.
Проведення санітарно-технічних робіт.
Комплексне обслуговування об'єктів, загальна прибирання будинків, прибирання виробничих і житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів, вентиляційних шахт та витяжних пристроїв тощо.
* Прибирання будь-якого сміття, боротьба з забрудненням та подібні роботи

Розробка, впровадження та супровід геоінформаційних систем в області планування територій, розвитку населених пунктів, землеустрою в інших галузях суспільних відносин.
* Організація будівництва будівель.
* Будівництво житлових і нежитлових будівель.
* Інші будівельно-монтажні роботи, монтаж в будівлях і спорудах ліфтів, ескалаторів (в т.ч. їх ремонт і технічне обслуговування), автоматичних і обертових дверей, блискавковідводів, вакуумних очисних систем, термо-, звуко- або віброізоляції.
* Роботи з завершення будівництва: прибирання нових будівель після завершення їх будівництва, інші завершальні та оздоблювальні роботи.
* Дизайнерська і інша проектна діяльність
* Складське господарство
* Надання архітектурних, інженерних послуг, послуг по розробці креслень, послуг з нагляду за будівництвом, геодезії, картографії тощо.
* Надання ландшафтних послуг.
* Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги.
* Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.
* Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами.
* Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
* Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
* Оптова торгівля товарами господарського призначення.
* Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним обладнанням.

* Діяльність комісіонерів, товарних брокерів та будь-яких інших посередників в оптовій торгівлі; діяльність, пов'язана з будівництвом продавців і покупців, здійснення комерційних операцій від імені замовника, в т.ч. через мережу інтернет.
* Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, кораблями та літаками.
* Неспеціалізована оптова торгівля; різним асортиментом товарів без будь-якої конкретної  спеціалізації.
* Допоміжна діяльність у сфері транспорту; передача вантажу, організація транспортування залізниці, автотранспортом, морським або авіаційним транспортом; організація групових або індивідуальних відправлень товарів; видача і отримання транспортної документації та накладних.
* Вантажний автомобільний транспорт: всі види діяльності. Пов'язані з вантажними перевезеннями автомобільним транспортом (перевезення лісоматеріалів, великогабаритних вантажів, важких вантажів, сипучих вантажів, перевезення в автомобільних цистернах і рефрижераторами, перевезення автомобілів, перевезення сміття та різних відходів.
* Оптова торгівля машинами та обладнанням: оптова торгівля промисловими роботами, електричним дротом і вимикачами, а також іншими електро-установочними виробами промисловості, іншими електротехнічними пристроями (Електродвигуни, трансформатори), вимірювальними приладами та обладнанням.
* Оптова торгівля хімічними продуктами: промисловими хімікатами (аніліном, друкарською фарбою, ефірними маслами, промисловими газами, хімічними клеями, барвниками. Синтетичними смолами, метиловим спиртом, парафіном, ароматичними речовинами і від
душками, содою, промисловою сіллю, кислотами та сіркою, продуктами на основі крохмалю і т.п.), добривами та агрохімічними продуктами.
* Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням: необробленою деревиною, деревиною первинної обробки, лаками і фарбами, піском, гравієм тощо, шпалерами та покриттям для підлоги (паркетом, лінолеумом, ламінатом і т.п.), листовим склом, ваннами, раковинами, унітазами та іншої сантехнікою, збірними конструкціями, тощо.
* Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. оптова торгівля товарами господарського призначення. Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами та обладнанням, верстах, машинами та обладнанням для добувної промисловості та будівництва, для текстильного, швейного та трикотажного виробництва, офісними меблями, іншими офісними машинами та устаткуванням; інші види
спеціалізованої оптової торгівлі. Оптова торгівля іншим обладнанням, яке використовується в промисловості, торгівлі, судноплавстві та в інших видах діяльності.
* Обробка деревини та виробництво виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовлення виробів з соломи та рослинних матеріалів для плетіння. Виробництво паперу та паперових виробів. Поліграфічна діяльність, тиражування записної інформації.
* Виробництво коксу та продуктів нафто- перероблення; хімічних речовин і хімічної продукції; основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; гумових та пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції.
* Виробництво меблів. Виробництво продукції: ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів, музичних інструментів, спортивних товарів, ігор та іграшок, медичних та стоматологічних інструментів і матеріалів, мітел і щіток, іншої продукції.

Ремонт і монтаж машин і устаткування.
* Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, деталями і приладдям для автотранспортних засобів.

* Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів.
* Пасажирський наземний транспорт. Надання послуг перевезення речей. Водний транспорт. Поштова та кур'єрська діяльність.

* Тимчасове розміщення: діяльність готелів та подібних засобів тимчасового розміщення, засобів розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання, надання місць кемпінгами і стоянками для житлових автофургонів і причепів тощо.
* Діяльність по забезпеченню стравами і напоями; діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв, обслуговування напоями.
* Видавнича діяльність; телекомунікації (електрозв'язок). Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність. Надання інформаційних послуг.
* Надання фінансових послуг; страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування; допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг і страхування.
* Купівля та продаж власного нерухомого майна. Надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна. Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.
* Діяльність в сфері права та бухгалтерського обліку. Діяльність головних управлінь (хед-офісів). Консультування з питань комерційної діяльності та управління; консультування з по маркетингу.
* Діяльність в сфері архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження.
* Реклама та дослідження ринку. Професійна, наукова та технічна діяльність. Ветеринарна діяльність. Оренда, прокат і лізинг. Діяльність з працевлаштування.
* Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг по бронювання і пов'язана з цим діяльність. Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань.
* Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги.
* Охорона здоров'я: діяльність лікарняних установ; медична та стоматологічна практика; інша діяльність в сфері охорони здоров'я. Надання послуг з догляду із забезпеченням проживання. Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання.
* Ремонт комп'ютерів, побутових виробів та предметів особистого вжитку. Інші індивідуальних послуг, прання і хімічне чищення текстильних і хутряних виробів; послуги перукарень та салонів краси; організація поховань і надання суміжних послуг; діяльність по забезпечення фізичного комфорту тощо.

Зовнішньоекономічна діяльність відповідно до вищенаведених напрямків.
2.3. Суспільство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України, відповідно до цього Статуту.
2.4. ТОВ УК "Корабельний" має право здійснювати окремі види підприємницької діяльності на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення видів діяльності, ліцензування яких передбачено законодавством України.

bottom of page